Liriomyza sativae Blanchard, 1938

Diptera, Agromyzidae

mijn Gangmijn die vrij door het blad slingert. Frass in sliertjes. Verpopping buiten de mijn.

mine Corridor, freely winding through the leaf. Frass in strings. Pupation outside the mine.

waardplanten: Zeer polyfaag

hostplants: Strongly polyphagous

Chrysanthemum; Lycopersicon esculentum.........

In gematigde streken alleen in kassen.

In temperate regions only in greenhouses.

verspreiding binnen Europa Tropische soort; in Europa nog niet waargenomen (EPPO, 2004a; Fauna Europaea, 2007).

distribution within Europe Tropical species; not yet recorded in Europe (EPPO, 2004a; Fauna Europaea, 2007).

larve Oranjegeel; achterspiraculum met 3 papillen, waarvan de buitenste wat verlengd zijn (Spencer, 1973b; Central Science Laboratory UK, 2004a). Mandibels met 2 tanden, alternerend. Een © van het kopskelet is te vinden in Petitt (1990a).

larva Orange yellow; rear spiraculum with 3 papillae, the outer ones somewhat elongated (Spencer, 1973b; Central Science Laboratory UK, 2004a). Mandibles with 2 teeth, alternating. A picture of the cephalic skeleton can be found in Petitt (1990a).

puparium Oranjegeel (Spencer, 1973b; Central Science Laboratory UK, 2004a).

puparium Orange yellow (Spencer, 1973b; Central Science Laboratory UK, 2004a).

opmerkingen , Treedt de laatste decennia in gematigde streken op in kassen en kan daar zeer schadelijk zijn, vooral in teelten van Solanaceae, Fabaceae en Cucurbitaceae (Spencer, 1973b).

notes In temperate regions a very serious greenhouse pest, especially in Solanaceae, Fabaceae and Cucurbitaceae crops (Spencer, 1973b).

literatuur

references

Capinera (2005a), Central Science Laboratory UK (2004a), Chen & Wang (2006a), Ci̇velek, Çikman & Dursun (2008a), Collins (0000a), European and Mediterranean Plant Protection Organization (2004a), Parella (1987a), Petitt (1990a), Shiao (2004a), Spencer (1973b).

28/04/2017