Acalyptris platani (Müller-Rutz, 1934)

Lepidoptera, Nepticulidae

Platanus, France, Pyrénées-Orientales; uit van Nieukerken (2007a)

Acalyptris platani mines

Platanus, France, Pyrénées-Orientales; from van Nieukerken (2007a)

mijn Ei aan de bladonderzijde, meestal nabij een nerf. Vandaar begint een lange kronkelende voldiepe gangmijn. Frasslijn vers groenig, later bruin, heel variabel van breedte; frass deels in boogjes. Verpopping buiten de mijn; boogsnede in de bovenepidermis (van Nieukerken, 2007a).

mine Egg at the leaf underside, usually next to a vein. From there starts a long, winding, full depth corridor. Frass line greenish when fresh, brown later, very variable in width; frass partly coiled. Pupation outside the mine; exit slit in upper epidermis (van Nieukerken, 2007a).

waardplanten: Platanaceae, monofaag

hostplants: Platanaceae, monophagous

Platanus acerifolia, orientalis.

fenologie Larven in juni-juli en october-november (Johansson e.a., 1990a).

phenology Larven in June - July and October - November (Johansson ao, 1990a).

BENELUX

Niet bekend uit de Benelux-landen (Fauna Europaea, 2008); een vermelding door Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b) werd spoedig daarna herroepen (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2003a).

BENELUX

Not known from the Benelux countries (Fauna Europaea, 2008); a report by Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b) was retracted later (Kuchlein & Kuchlein-Nijsten, 2003a).

verspreiding binnen Europa Zuid-Europa, van Frankijk en het Iberisch Schiereiand tot Griekenland en Rhodos (Fauna Europaea, 2008). In Frankrijk noordelijk tot Parijs (van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2006a).

distribution within Europe Southern Europe, from France and the Iberian Peninsula to Greece and Rhodes (Fauna Europaea, 2008). In France as far north as Paris (van Nieukerken, A & Z Laštuvka, 2006a).

larve Geel, kop bruin.

larva Yellow, head brown.

synoniemen Niepeltia, Trifurcula platani.

synonyms Niepeltia, Trifurcula platani.

literatuur

references

Johansson ao (1990a), Klimesch (1940a, 1950c, 1978b), Kollár & Hrubík (2009a), Kuchlein & Kuchlein-Nijsten (2002b, 2003a), A & Z Laštuvka (1997a, 2005a), Lhomme (1934a), van Nieukerken (2007a), van Nieukerken, A & Z Laštuvka (2004a, 2006a).

24/09/2010