Coleophora longicornella Constant, 1893

Lepidoptera, Coleophoridae

mijn De larve maakt een echte, tot 25 mm lange, gangmijn. Pas kort voor de verpopping, dus lang na de overwintering, wordt een zak gemaakt. Dat is een geelbruine buisvormige zijden zak van 6-8 mm, met een mondhoek van ca 30°.

mine The larva makes a real, up to 25 mm long, corridor mine. Only shortly before pupation, long after hibernation, a case is made. This is a yellow-brown tubular silken case of 6-8 mm long, with a mouth angle of c. 30°.

waardplanten: Asteraceae, nauw monofaag

hostplants: Asteraceae, narrowly monophagous

Aster tripolium.

fenologie Volgroeide larven tot in juli (Hering, 1957a).

phenology Full grown larvae as late as July (Hering, 1957a).

verspreiding binnen Europa Van Frankrijk tot Italië, Griekenland, en Hongarijë (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe From France to Italy, Greece and Hungary (Fauna Europaea, 2009).

literatuur

references

Baldizzone (1978c), Baldizzone & van der Wolf (2000a), Hering (1957a), Kasy (1965a), Suire (1961a), Szőcs (1977a), Toll (1962a).

10/11/2011