Iris, lis

fam. Iridaceae

1a kleine holte in het blad (geen gang, te klein om het een blaas te noemen); larve slank, geel, pootloos: Dicerura iridis

1b mijn uitgestrekter => 2

1c gallen etc => 100

2a larve een made; frass in enkele zwarte klompen => 3

2b larve met poten en een gechitiniseerde kop => 4

3a mijn gelijkmatige van diepte, in doorzicht egaal groenig; larven solitair; puparium in de mijn, in de lengterichting van het blad: Cerodontha iraeos

3b mijn sterk varierend van diepte, in doorzicht variƫrend van groen tot glazig; vaak verscheidene larven in een mijn; puparium dwars op de lengterichting van het blad: Cerodontha iridis

4a larve blijft tot kort voor de verpopping in de mijn; mijn groot: Monochroa divisella

4b alleen de jonge larve mineert (boort later in de wortelstok); mijn klein => 5

5a larve: anale plaat met verdikte randen, eindigend in twee uiteenwijkende tanden: Orthotelia sparganella

5b anale plaat zonder verdikte randen, ongetand => 6

6a larve grijsbruin met verspreide donkere stippen: Helotropha leucostigma

6b larve bleek-groenig; kop en pronotum lichtbruin => 7

6c larve bijna zwart: Oxytripia orbiculosa

7a lichaam egaal licht grijzig groen, met een felgroen smal dorsaal lengtelijntje: Globia algae

7b larve bleek-groenig; 4 donkerder lengtestrepen over de rug: Globia sparganii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g roesten => 107

100h brandschimmels => 108

100i echte en valse meeldauwen => 109

100j andere veroorzakers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Mononychus punctumalbum

107 - roesten

107a Pucciniaceae: Puccinia dobrogensis, iridis, urticae-xiphiodis

110 - andere veroorzakers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium iridis

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma iridis

Iris, iris

fam. Iridaceae

1a small cavity in the leaf (no corridor, too small to be called a blotch); larva slender, yellow, without feet: Dicerura iridis

1b mine m ore extensive => 2

1c galls, etc => 100

2a larva a maggot; frass in black lumps => 3

2b larva with feet and chitinised head => 4

3a mine uniform in depth, greenish in transparancy; larva solitary; puparium in the mine, positioned parallel to the leaf: Cerodontha iraeos

3b mine strongly variable in depth, in transparancy varying from greenish to glassy; larvae often communal; puparium positioned at right angle to the leaf: Cerodontha iridis

4a larva remains in the mine till close to pupation; mine large: Monochroa divisella

4b only the young larva mines (lives as a borer in the rootstock later); mine small => 5

5a larva: anal shield with tickened rim, ending in two divergent teeth: Orthotelia sparganella

5b anal shield without thickened rim, toothless => 6

6a larva greyish-brown with scattered black dots: Helotropha leucostigma

6b larva pale green; head and pronotum light-brown => 7

6c larva almost black: Oxytripia orbiculosa

7a body uniformly light greyish green, with a narrow bright green dorsal length line: Globia algae

7b larva pale greenish with four darker length lines: Globia sparganii

100a Nematoda => 101

100b Acari => 102

100c Coleoptera => 103

100e Diptera => 104

100f Hemiptera => 105

100d Hymenoptera => 106

100g rust fungi => 107

100h smut fungi => 108

100i powdery and downy mildews => 109

100j other causers => 110

101 - Nematoda

101a Anguinidae: Ditylenchus dipsaci

103 - Coleoptera

103a Curculionidae: Mononychus punctumalbum

107 - rust fungi

107a Pucciniaceae: Puccinia dobrogensis, iridis, urticae-xiphiodis

110 - other causers

110a Fungi, Capnodiales: Cladosporium iridis

110b Fungi, Physodermataceae: Physoderma iridis

05/05/2017